banner_index  
  
line decor
  

 
 
WELkOM...
Het Van Osch Museum

Oorspronkelijk gebouwd als privé-museum om aan het nageslacht het werk en de bezigheden van hun voorvaderen te kunnen tonen. Ook ter na gedachtenis aan hun durf en doorzettings-vermogen die zij moeten hebben gehad om tijdens de technische ontwikkelingen, die eerst in de 19e eeuw opgang kwam, daar aan deel te nemen. Als bijzonder liefhebber van de hier tentoongestelde machines bent u echter ook van harte welkom.

 

 

.
 
Data draaidagen:
2017

6 Mei (11:00 - 16:00)
10 Juni (11:00 - 16:00)
8 Juli (11:00 - 16:00)
2 September (11:00 - 16:00)
7 Oktober (11:00 - 16:00)

De draaidagen zijn alleen toegankelijk op afspraak.
Tel. 06-53441713